Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Game

B1: Chọn Icon Tài Khoản Như Hình Phía Dưới

B2: Chọn Chữ Màu Vàng Như Hình Dưới

B3: Nhập Tài Khoản Và Mật Khẩu Rồi Ấn Nút Màu Xanh Lưu Ý Tài Khoản Và Mk Không Được Giống Nhau, Nếu Báo Lỗi Thì Thử Nhập Tài Khoản Và Mk Khác

B4: Nhập Tên Và CMND China Như Hướng Dẫn Trong Hình Hoặc Liên Hệ ADM

B5: Ấn Nút Màu Trắng Như Hình Dưới Để Vào Game

B6: Ấn Nút Màu Trắng Như Hình Dưới Để Vào Game